Obducat receives order valued at 7.7 million SEK from a European customer

By |2023-06-21T06:30:00+00:00June 21st, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from a European customer, for the supply of a fully automated MicroCluster system. The order value amounts to approx. 7.7 million SEK. The MicroCluster system is configured to perform cleaning processes. Further information cannot be [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 7,7 MSEK från en europeisk kund

By |2023-06-21T06:30:00+00:00June 21st, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en europeisk kund, avseende ett full automatiserat MicroCluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 7,7 miljoner SEK. MicroCluster systemet är konfigurerat för att utföra rengöringsprocesser. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande. Systemet är planerat att levereras under [...]

Årsstämma i Obducat

By |2023-06-02T15:00:00+00:00June 2nd, 2023|

Årsstämma i Obducat AB (publ) hölls den 2 juni 2023.Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2022 balanseras i ny räkning.I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå [...]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBDUCAT AB (PUBL)

By |2023-05-04T06:00:00+00:00May 4th, 2023|

Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 2 juni 2023 klockan 14:00 i The Spark, Scheeletorget 1 i Lund (lokal: Allvar). RÄTT TILL DELTAGANDERätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 25 maj 2023, dels senast [...]

Obducat receives order valued at 2.3 million SEK from an existing European customer

By |2023-04-25T06:30:00+00:00April 25th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from an existing European customer, for the supply of two semi-automated QS systems. The order value amounts to approx. 2.3 million SEK. The QS systems are configured to be used in production of optical components. [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 2,3 MSEK från en existerande europeisk kund

By |2023-04-25T06:30:00+00:00April 25th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande europeisk kund, avseende två semi-automatiska QS system. Ordervärdet uppgår till cirka 2,3 miljoner SEK. QS systemen är konfigurerade för att användas vid tillverkning av optiska komponenter. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.Systemen kommer [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 4,9 MSEK från en existerande europeisk kund

By |2023-03-30T11:00:00+00:00March 30th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande europeisk kund, avseende ett fullt automatiserat Microcluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 4,9 miljoner SEK. Det fullt automatiserade Microcluster systemet kommer att användas vid processning av kiselkarbidsubstrat. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.Systemet [...]

Obducat receives order valued at 4.9 million SEK from an existing European customer

By |2023-03-30T11:00:00+00:00March 30th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from an existing European customer, for the supply of a fully automated Microcluster system. The order value amounts to approx. 4.9 million SEK. The fully automated Microcluster system will be used in SiC processing. Further [...]

Obducat receives order valued at 2 million SEK from an Asian customer

By |2023-03-21T07:30:00+00:00March 21st, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from an Asian customer, for the supply of two QS resist processing systems. The order value amounts to approx. 2 million SEK. The QS systems are configured for resist coating and resist development. The systems [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 2 MSEK från en asiatisk kund

By |2023-03-21T07:30:00+00:00March 21st, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en asiatisk kund, avseende två QS resist process system. Ordervärdet uppgår till cirka 2 miljoner SEK. QS systemen är konfigurerade för resistbeläggning samt resistframkallning. Systemen kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter där de kommer att användas [...]

Go to Top