Obducat erhåller en order till ett värde om ca 3 MSEK från en existerande kund i Europa

By |2022-09-29T06:30:00+00:00September 29th, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande kund i Europa, för leverans av ett QS våt process system. Ordervärdet uppgår till cirka 3 miljoner SEK.Kunden är aktiv inom tillverkning av fotoniska komponenter. QS systemet kommer att konfigureras för att utföra våtkemiska [...]

Obducat receives order valued at 3 million SEK from an existing customer in Europe

By |2022-09-29T06:30:00+00:00September 29th, 2022|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received a purchase order from an existing customer in Europe, for the supply of a QS wet processing tool. The order value amounts to approx. 3 million SEK.The customer is engaged in manufacturing of Photonic components. The QS [...]

Obducat receives order for an EITRE® 6 NIL-system from a customer in Asia

By |2022-09-27T06:30:00+00:00September 27th, 2022|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB, a leading supplier of lithography solutions based on nanoimprint lithography (NIL), has received an order for the supply of an EITRE 6 NIL-system from an Asian company engaged in manufacturing of semiconductor components. The order value amounts to approx. 2.8 million SEK.The EITRE 6 system will be installed [...]

Obducat erhåller order avseende ett EITRE® 6 NIL-system från kund i Asien

By |2022-09-27T06:30:00+00:00September 27th, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 6 NIL-system från ett asiatiskt företag som tillverkar halvledare komponenter. Ordervärdet uppgår till cirka 2,8 miljoner SEK.EITRE 6 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. Ytterligare information kan inte avslöjas vid denna [...]

Obducat receives order for an EITRE® 8 NIL-system from an existing customer in Asia

By |2022-09-01T06:30:00+00:00September 1st, 2022|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB, a leading supplier of lithography solutions based on nanoimprint lithography (NIL), has received an order for the supply of an EITRE 8 NIL-system from an existing Asian customer which has been using Obducat's NIL systems for manufacturing photonic components for several years. The order value amounts to approx. [...]

Obducat erhåller order avseende ett EITRE® 8 NIL-system från en existerande kund i Asien

By |2022-09-01T06:30:00+00:00September 1st, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 8 NIL-system från en existerande asiatisk kund som sedan ett flertal år tillbaka använder Obducats NIL system för tillverkning av fotoniska komponenter. Ordervärdet uppgår till cirka 7 miljoner SEK. EITRE 8 systemet [...]

Obducat erhåller order till ett värde om 16 MSEK från en kund i Europa

By |2022-07-19T06:30:00+00:00July 19th, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en kund i Europa avseende ett fullt automatiserat och kundanpassat våt process system. Ordervärdet uppgår till cirka 16 miljoner SEK. Ordervärdet kommer att ingå i det andra kvartalets orderingång 2022.Systemet kommer att installeras i en befintlig [...]

Obducat receives order valued at 16 million SEK from a customer in Europe

By |2022-07-19T06:30:00+00:00July 19th, 2022|

OBDUCAT AB (pub) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from a customer in Europe, for the supply of a fully automated and highly customized Wet Processing Tool. The order value amounts to approx. 16 million SEK. The order value will be included in the [...]

Obducat erhåller order avseende pilotproduktion till ett värde om 2,6 MSEK

By |2022-07-14T06:30:00+00:00July 14th, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en pilotorder relaterad till det utvärderingsprojekt som kommunicerades i januari 2020. Kunden är ett europeiskt bolag aktivt inom fotosensor teknologier. Pilotordern avser produktion av en större volym optiska komponenter. Ordervärdet uppgår till cirka 2,6 MSEK.Ordern avser produktion [...]

Obducat receives pilot order valued at 2.6 MSEK

By |2022-07-14T06:30:00+00:00July 14th, 2022|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB, a leading supplier of lithography solutions based on nanoimprint lithography (NIL), has received a pilot order related to the evaluation project that was communicated in January 2020. The customer is a European company active within photosensor technologies. The pilot order concerns the production of a larger test batch [...]

Go to Top