Obducat AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

By |2024-02-16T07:30:00+00:00February 16th, 2024|

Fjärde kvartalet1 oktober – 31 december 2023• Intäkterna uppgick till 29,4 MSEK (16,3)• Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (-2,8)• Resultat före skatt uppgick till 2,7 MSEK (-1,3)• Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,01)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,7 MSEK (-6,7)• Orderingången uppgick till 10,1 MSEK (10,5)Helåret1 januari – 31 december 2023• Intäkterna [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

By |2023-11-03T07:30:00+00:00November 3rd, 2023|

Tredje kvartalet1 juli – 30 september 2023• Intäkterna uppgick till 25,6 MSEK (8,7)• Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (-5,3)• Resultat före skatt uppgick till 2,4 MSEK (-4,1)• Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,03)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till 0,0 MSEK (-1,7)• Orderingången uppgick till 34,5 MSEK (25,1)Delårsperioden1 januari – 30 september 2023• Intäkterna [...]

Obducat receives order valued at 8.8 million SEK from an existing European customer

By |2023-09-14T06:30:00+00:00September 14th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from a existing European customer, for the supply of a fully automated MicroCluster system. The order value amounts to approx. 8.8 million SEK. The MicroCluster system is configured to perform cleaning processes on SiC substrates. [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 8,8 MSEK från en befintlig europeisk kund

By |2023-09-14T06:30:00+00:00September 14th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en befintlig europeisk kund, avseende ett fullt automatiserat MicroCluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 8,8 miljoner SEK. MicroCluster systemet är konfigurerat för att utföra rengöringsprocesser på kiselkarbidsubstrat. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.Systemet är planerat [...]

Obducat receives order valued at 2.7 million SEK from a European customer

By |2023-09-05T06:30:00+00:00September 5th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from a European customer, for the supply of a QS WET 300 system. The order value amounts to approx. 2.7 million SEK. The QS WET 300 system is configured to perform cleaning processes. Further information [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 2,7 MSEK från en europeisk kund

By |2023-09-05T06:30:00+00:00September 5th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en europeisk kund, avseende ett QS WET 300 system. Ordervärdet uppgår till cirka 2,7 miljoner SEK. QS WET 300 systemet är konfigurerat för att utföra rengöringsprocesser. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.Systemet är planerat att [...]

Obducat receives order valued at 5.7 million SEK from a European customer

By |2023-08-22T06:30:00+00:00August 22nd, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from a pre-existing European customer, for the supply of a fully automated MicroCluster system. The order value amounts to approx. 5.7 million SEK. The MicroCluster system is configured to perform resist coating processes. Further information [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 5,7 MSEK från en europeisk kund

By |2023-08-22T06:30:00+00:00August 22nd, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en redan befintlig europeisk kund, avseende ett fullt automatiserat MicroCluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 5,7 miljoner SEK. MicroCluster systemet är konfigurerat för att utföra resistbeläggning. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.Systemet är planerat att [...]

Obducat receives order valued at 9.4 million SEK from a European customer

By |2023-08-15T06:30:00+00:00August 15th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from a European customer, for the supply of a fully automated MicroCluster system. The order value amounts to approx. 9.4 million SEK. The MicroCluster system is configured to perform wet chemical processes on substrates used [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 9,4 MSEK från en europeisk kund

By |2023-08-15T06:30:00+00:00August 15th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en europeisk kund, avseende ett full automatiserat MicroCluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 9,4 miljoner SEK. MicroCluster systemet är konfigurerat för att utföra våtkemiprocesser på substrat som används för att tillverka halvledarlasrar. Ytterligare information kan inte [...]

Go to Top