Obducat signs 3-year contract for Foundry Service valued at 28.6 MSEK

By |2023-02-07T07:45:00+00:00February 7th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB, a leading supplier of lithography solutions based on nanoimprint lithography (NIL), has signed a contract related to Foundry Services which covers deliveries over the next three years. The contract is the continuation of the evaluation project that was communicated in January 2020 as well as the pilot order [...]

Obducat tecknar 3-årigt avtal för produktionsservice värt 28,6 MSEK

By |2023-02-07T07:45:00+00:00February 7th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har tecknat ett avtal relaterat till produktionsservice som omfattar leveranser under de kommande tre åren. Kontraktet är en fortsättning på det utvärderingsprojekt som kommunicerades i januari 2020 och den pilotorder som kommunicerades i juli 2022. Kunden är ett europeiskt [...]

Obducat receives order for a SINDRE® 400 Integra NIL-system from a customer in Asia valued at 14.5 million SEK

By |2023-01-31T07:30:00+00:00January 31st, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB, a leading supplier of lithography solutions based on nanoimprint lithography (NIL), has received an order for the supply of a SINDRE 400 High Volume Manufacturing NIL-system from an Asian customer. The order value amounts to approx. 14.5 million SEK. The SINDRE 400 Integra system is configured with the [...]

Obducat erhåller order värd 14,5 miljoner SEK avseende ett SINDRE® 400 Integra NIL-system från kund i Asien

By |2023-01-31T07:30:00+00:00January 31st, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende leverans av ett SINDRE 400 Integra NIL-system från en kund i Asien. Ordervärdet uppgår till cirka 14,5 miljoner SEK. SINDRE 400 Integra systemet är konfigurerat med de senaste teknologierna Obducat har presenterat inklusive integrerad [...]

Obducat erhåller order avseende ett EITRE® 6 NIL-system från kund i Asien

By |2023-01-24T07:30:00+00:00January 24th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 6 NIL-system från en kund i Asien. Ordervärdet uppgår till cirka 4,5 miljoner SEK. EITRE 6 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. Ytterligare information kan inte avslöjas vid denna tidpunkt. EITRE [...]

Obducat receives order for an EITRE® 6 NIL-system from a customer in Asia

By |2023-01-24T07:30:00+00:00January 24th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB, a leading supplier of lithography solutions based on nanoimprint lithography (NIL), has received an order for the supply of an EITRE 6 NIL-system from an Asian customer. The order value amounts to approx. 4.5 million SEK. The EITRE 6 system will be installed in the customer’s cleanroom facilities. [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

By |2022-10-28T20:30:00+00:00October 28th, 2022|

Tredje kvartalet1 juli – 30 september 2022• Intäkterna uppgick till 8,7 MSEK (6,1)• Rörelseresultatet uppgick till -5,3 MSEK (-6,8)• Resultat före skatt uppgick till -4,1 MSEK (-6,6)• Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,08)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -1,7 MSEK (-0,9)• Orderingången uppgick till 25,1 MSEK (9,1)Delårsperioden1 januari – 30 september 2022• Intäkterna [...]

Obducat receives order valued at 7.4 million SEK from an existing customer in the MEMS industry

By |2022-10-26T06:30:00+00:00October 26th, 2022|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from an existing world-leading customer active in manufacturing of MEMS components, for the supply of a fully automated Microcluster Processing Tool. The order value amounts to approx. 7.4 million SEK. The fully automated Microcluster tool [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 7,4 MSEK från en existerande kund inom MEMS industrin

By |2022-10-26T07:57:41+00:00October 26th, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande världsledande kund aktiv inom tillverkning av MEMS komponenter, avseende ett fullt automatiserat Microcluster process system. Ordervärdet uppgår till cirka 7,4 miljoner SEK.Det fullt automatiserade Microcluster systemet kommer att användas vid tillverkningen av olika typer [...]

Obducat receives order valued at 3 million SEK from an existing customer in Europe

By |2022-09-29T06:30:00+00:00September 29th, 2022|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received a purchase order from an existing customer in Europe, for the supply of a QS wet processing tool. The order value amounts to approx. 3 million SEK.The customer is engaged in manufacturing of Photonic components. The QS [...]

Go to Top