Nytt antal aktier och röster i Obducat

By |2020-09-30T16:30:00+00:00September 30th, 2020|

Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats med anledning av nyemissionen till Munkekullen 5 Förvaltning AB. Antalet stamaktier av serie B ökade därigenom med 1 603 849. För mer information, se Obducats pressmeddelande den 31 augusti 2020.Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns därmed totalt 134 922 020 aktier i bolaget, varav [...]

Obducat receives order for an EITRE[®] 6 NIL-system from a leading institute in India

By |2020-07-07T06:30:00+00:00July 7th, 2020|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB, a leading supplier of lithography solutions based on nanoimprint lithography (NIL), has received an order from a leading institute in India, for the supply of a fully equipped EITRE 6 NIL-system. The order value amounts to approx. 5.6 million SEK.The EITRE 6 system will be installed in the [...]

Obducat erhåller order avseende ett EITRE [® ]6 NIL-system från ett ledande institut i Indien

By |2020-07-07T06:30:00+00:00July 7th, 2020|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order från ett ledande institut i Indien, avseende ett fullt utrustat EITRE 6 NIL-system. Ordervärdet uppgår till cirka 5,6 miljoner SEK.EITRE 6 systemet kommer att installeras i institutets renrumsfaciliteter.  Systemet kommer att användas vid FoU arbete [...]

Nytt antal aktier och röster i Obducat

By |2020-06-30T16:30:00+00:00June 30th, 2020|

Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats med anledning av indragningen av egna preferensaktier som beslutades på årsstämman den 10 juni 2020.Genom indragningen har antalet preferensaktier av serie A minskat med 662.160 och antalet preferensaktier av serie B minskat med 14.526.656.Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 133.318.171 aktier i bolaget, [...]

Obducat receives order for an EITRE[®] 8 NIL-system and three lithography tools for resist- and wet processing from a customer in Asia

By |2020-06-30T06:30:00+00:00June 30th, 2020|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB and Obducat Europe GmbH, leading suppliers of lithography processing solutions and nanoimprint lithography (NIL) tools, have received orders from a customer in Asia, for the supply of a EITRE 8 NIL-system as well as a coater, developer and cleaner. The order value amounts to approx. 6.6 million SEK.The [...]

Obducat erhåller order avseende ett EITRE[® ]8 NIL-system samt ytterligare tre litografisystem för resist- och våtprocesser från en asiatisk kund

By |2020-06-30T06:30:00+00:00June 30th, 2020|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB och Obducat Europe GmbH, ledande leverantörer av systemlösningar för litografiprocesser och nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order från en asiatisk kund, avseende ett EITRE 8 NIL-system samt tre resist- och våtprocess system; en coater, en developer och en cleaner. Ordervärdet uppgår till cirka 6,6 miljoner SEK.EITRE systemet, som [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om ca 3,1 MSEK från ett välrenommerat FoU-institut i Tyskland

By |2020-06-25T06:30:00+00:00June 25th, 2020|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från ett välrenommerat FoU-institut i Tyskland, för leverans av fem moduler för litografiprocesser. Ordervärdet uppgår till cirka 3,1 miljoner SEK.Processmodulerna kommer att integreras in i en större processlösning som avses användas i samband med tillämpad forskning inom [...]

Obducat receives order valued at 3.1 million SEK from a well renowned R&D institute in Germany

By |2020-06-25T06:30:00+00:00June 25th, 2020|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from a well renowned R&D institute in Germany, for the supply of five bench mounted lithography processing modules. The order value amounts to approx. 3.1 million SEK.The processing modules will be integrated into a larger [...]

Årsstämma i Obducat

By |2020-06-10T15:18:07+00:00June 10th, 2020|

Årsstämma i Obducat AB (publ) avhölls den 10 juni 2020.Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beslöt vidare att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2019 balanseras i ny räkning.I enlighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen ska bestå [...]

Obducat: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBDUCAT AB (PUBL)

By |2020-05-12T16:00:00+00:00May 12th, 2020|

Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 juni 2020 klockan 14:00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (Konferenslokal Tellus).RÄTT TILL DELTAGANDERätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 3 juni 2020, dels senast onsdagen [...]

Go to Top