Obducat AB upptar konvertibelt lån om 20 miljoner kronor

By |2023-04-28T18:30:00+00:00April 28th, 2023|

Styrelsen för Obducat AB (publ) (“Obducat” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Likviden avses användas till att säkerställa Bolagets behov av rörelsekapital. Huvudsakliga villkorDet konvertibla lånets nominella belopp uppgår till 20 miljoner kronor och löper med en [...]

Obducat tillförs cirka 6,2 MSEK via utnyttjande av teckningsoptioner

By |2023-03-14T16:10:00+00:00March 14th, 2023|

Den 9 mars 2023 avslutades nyttjandeperioden för Obducats teckningsoptioner av serie TO15B. Totalt har 7 870 691 teckningsoptioner utnyttjats för teckning av lika många stamaktier av serie B i Obducat. Därmed har cirka 92,6% av utestående teckningsoptioner utnyttjats för teckning av nya aktier. Teckningskursen uppgick till 0,79 SEK per aktie, vilket innebär att Obducat tillförs cirka 6,2 [...]

Inledning av nyttjandeperioden för teckningsoptioner TO15B i Obducat

By |2023-02-27T07:30:00+00:00February 27th, 2023|

Den 27 februari 2023 inleds nyttjandeperioden av OBDUCAT AB:s (publ) teckningsoptioner av serie TO15B. Teckningskursen är fastställd till 0,79 SEK per aktie. Nyttjandeperioden pågår till och med den 9 mars 2023. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 27 februari – 9 mars 2023, till en [...]

TECKNINGSKURSEN FÖR TECKNINGSOPTIONER (TO15B) FASTSTÄLLD

By |2023-02-20T17:00:00+00:00February 20th, 2023|

Den 19 maj 2022 beslutade styrelsen för Obducat AB (publ) om förlängning av det lån som upptogs 2021 i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital. Det lånebelopp som förlängdes uppgick till 8,4 MSEK. Styrelsen beslutade samtidigt att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, genomföra en emission av totalt 8 500 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna är upptagna till handel vid NGM [...]

Go to Top