Obducat receives order valued at 2.3 million SEK from an existing European customer

By |2023-04-25T06:30:00+00:00April 25th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from an existing European customer, for the supply of two semi-automated QS systems. The order value amounts to approx. 2.3 million SEK. The QS systems are configured to be used in production of optical components. [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 2,3 MSEK från en existerande europeisk kund

By |2023-04-25T06:30:00+00:00April 25th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande europeisk kund, avseende två semi-automatiska QS system. Ordervärdet uppgår till cirka 2,3 miljoner SEK. QS systemen är konfigurerade för att användas vid tillverkning av optiska komponenter. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.Systemen kommer [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 4,9 MSEK från en existerande europeisk kund

By |2023-03-30T11:00:00+00:00March 30th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande europeisk kund, avseende ett fullt automatiserat Microcluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 4,9 miljoner SEK. Det fullt automatiserade Microcluster systemet kommer att användas vid processning av kiselkarbidsubstrat. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.Systemet [...]

Obducat receives order valued at 4.9 million SEK from an existing European customer

By |2023-03-30T11:00:00+00:00March 30th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from an existing European customer, for the supply of a fully automated Microcluster system. The order value amounts to approx. 4.9 million SEK. The fully automated Microcluster system will be used in SiC processing. Further [...]

Obducat receives order valued at 2 million SEK from an Asian customer

By |2023-03-21T07:30:00+00:00March 21st, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from an Asian customer, for the supply of two QS resist processing systems. The order value amounts to approx. 2 million SEK. The QS systems are configured for resist coating and resist development. The systems [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 2 MSEK från en asiatisk kund

By |2023-03-21T07:30:00+00:00March 21st, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en asiatisk kund, avseende två QS resist process system. Ordervärdet uppgår till cirka 2 miljoner SEK. QS systemen är konfigurerade för resistbeläggning samt resistframkallning. Systemen kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter där de kommer att användas [...]

Obducat receives order for an EITRE® 3 NIL-system from an Asian customer

By |2023-03-16T07:30:00+00:00March 16th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB, a leading supplier of lithography solutions based on nanoimprint lithography (NIL), has received an order for the supply of an EITRE 3 NIL-system from an Asian customer. The order value amounts to approx. 1 million SEK. The EITRE 3 system will be installed in the customer’s cleanroom facilities. [...]

Obducat erhåller order avseende ett EITRE® 3 NIL-system från kund i Asien

By |2023-03-16T07:30:00+00:00March 16th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 3 NIL-system från en kund i Asien. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljon SEK. EITRE 3 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. Systemet kommer att användas för FoU-arbete inom utveckling av [...]

Obducat receives order for an EITRE® 3 NIL-system from a European customer

By |2023-03-08T07:30:00+00:00March 8th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB, a leading supplier of lithography solutions based on nanoimprint lithography (NIL), has received an order for the supply of an EITRE 3 NIL-system from a European customer. The order value amounts to approx. 1.2 million SEK. The EITRE 3 system will be installed in the customer’s cleanroom facilities. [...]

Obducat erhåller order avseende ett EITRE® 3 NIL-system från kund i Europa

By |2023-03-08T07:30:00+00:00March 8th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 3 NIL-system från en kund i Europa. Ordervärdet uppgår till cirka 1,2 miljoner SEK. EITRE 3 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. Systemet är ämnat för FoU arbete inom utveckling av [...]

Go to Top