OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2023

By |2024-04-05T16:30:00+00:00April 5th, 2024|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2023. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com. Årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Denna information är sådan information som Obducat är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-05 [...]

OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2022

By |2023-03-31T20:15:00+00:00March 31st, 2023|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com. Årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Styrelsen vill förtydliga, i enlighet med noteringsavtalet med NGM, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022 finns upplysningar av särskild betydelse.I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen:” Mot [...]

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2021

By |2022-03-31T17:30:00+00:00March 31st, 2022|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2021. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com. Årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).Styrelsen vill förtydliga, i enlighet med noteringsavtalet med NGM, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021 finns upplysningar av särskild betydelse.I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen:" Mot bakgrund av [...]

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2020

By |2021-04-30T06:00:00+00:00April 30th, 2021|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2020. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com.Styrelsen vill förtydliga, i enlighet med noteringsavtalet med NGM, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020 finns upplysningar av särskild betydelse.I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen:"Koncernen har gjort en simulering avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod vilken baseras [...]

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2019

By |2020-04-27T21:50:00+00:00April 27th, 2020|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2019. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com.Styrelsen vill förtydliga, enlighet med noteringsavtalet med NGM, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 finns upplysningar av särskild betydelse.I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen:"Bolaget har gjort en simulering avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod vilken baseras på [...]

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2018 SAMT LÄMNAR RESULTAT PROGONS FÖR HELÅRET 2019

By |2019-04-05T14:45:00+00:00April 5th, 2019|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2018. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com.Årsredovisningen för 2018 innehåller information om att bolagets förväntas uppnå ett positivt resultat för helåret 2019, vilket baseras på bolagets orderstock och positiva syn på marknadsförutsättningarna. För mer information, se sida 4 i årsredovisningen.Denna information [...]

OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2017 SAMT UPPDATERING AVSEENDE ORDERSTOCKEN

By |2018-04-27T21:56:00+00:00April 27th, 2018|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2017. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com.Årsredovisningen för 2017 innehåller uppdaterade uppgifter om orderstocken som, vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande, uppgår till cirka 35 MSEK.Styrelsen vill förtydliga att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 finns en upplysning av särskild betydelse:Upplysning av särskild [...]

OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2016

By |2017-04-28T17:04:38+00:00April 28th, 2017|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2016. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com.Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 19:00 CET.För mer information, var god kontakta:Patrik Lundström, VD: [...]

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2015

By |2016-04-29T03:00:30+00:00April 29th, 2016|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2015. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com ( https://www.obducat.com/ ). Styrelsen vill förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015 finns en upplysning av särskild betydelse. Anmärkning Under 2015 har avdragen skatt och sociala avgifter vid flera tillfällen inte betalats [...]

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2014

By |2015-04-28T15:00:15+00:00April 28th, 2015|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2014. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com ( https://www.obducat.com/ ). Styrelsen vill förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014 finns två upplysningar av särskild betydelse. Upplysning av särskild betydelse Utan att det påverkar mitt uttalande vill jag fästa uppmärksamheten [...]

Go to Top