Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2013

By |2014-04-28T22:23:14+00:00April 28th, 2014|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2013. Årsredovisningen är bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com ( https://www.obducat.com/ ) Styrelsen vill förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013 finns en upplysning av särskild betydelse.   Anmärkning Under 2013 har skatter och sociala avgifter vid flera tillfällen inte betalats [...]

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2012

By |2013-04-26T14:29:06+00:00April 26th, 2013|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2012. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com ( https://www.obducat.com/ ) Styrelsen vill förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012 finns två upplysningar av särskild betydelse. Upplysning av särskild betydelse Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa [...]

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2011.

By |2012-04-27T13:44:15+00:00April 27th, 2012|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2011.Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida. Utskrift av årsredovisningen kan ske från länk på bolagets hemsida info@obducat.com.Styrelsen vill förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011 finns en upplysning av särskild betydelse.”Upplysning av särskild betydelseUtan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på [...]

OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2010 SAMT KORRIGERING AV RESULTATET I TIDIGARE LÄMNAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2010.

By |2011-05-02T06:47:01+00:00May 2nd, 2011|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2010.Resultatet i bokslutskommunikén för 2010 som tidigare lämnats har korrigerats med hänsyn tagen till att dotterbolaget Obducat Technologies AB försattes i rekonstruktion den 4 februari 2011. Enligt tingsrättens beslut om företagsrekonstruktion den 7 mars 2011 förväntas ett ackord på motsvarande 25 procent av bolagets skulder. Som konsekvens [...]

Go to Top