Obducat: DELÅRSRAPPORT Obducat AB (publ) Januari – Mars 2012

By |2012-05-10T07:02:07+00:00May 10th, 2012|

Positivt resultat för första kvartalet Första kvartalet * Periodens omsättning uppgick till 12,3 (8,1*) MSEK * Periodens resultat före skatt uppgick till 1,2 (–12,7*) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,07 (–1,47*) SEK. Resultatet föregående år har påverkats negativt av omstruktureringskostnader uppgående till 2,1 MSEK. * Bruttomarginalen uppgick till 68% (72%*) [...]

DELÅRSRAPPORT Obducat AB (publ) Januari – Mars 2011

By |2011-05-06T06:50:16+00:00May 6th, 2011|

Fortsatt god orderingång   Första kvartalet * Periodens omsättning uppgick till 8,1 (12,8) MSEK * Periodens resultat före skatt uppgick till –12,7 (–12,6) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till –1,47 (–1,89) SEK. Resultatet har påverkats negativt av omstruktureringskostnader uppgående till 2,1 MSEK. * Bruttomarginalen uppgick till 72% (53%) * Periodens kassaflöde [...]

Go to Top