Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

By |2024-05-03T06:00:00+00:00May 3rd, 2024|

Första kvartalet1 januari – 31 mars 2024• Intäkterna uppgick till 9,9 MSEK (25,6)• Rörelseresultatet uppgick till -5,5 MSEK (-1,2)• Resultat före skatt uppgick till -5,0 MSEK (-1,3)• Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,01)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,7 MSEK (-6,7)• Orderingången uppgick till 7,4 MSEK (59,7)• Vid utgången av perioden uppgick orderstocken [...]

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

By |2023-04-28T20:40:00+00:00April 28th, 2023|

Första kvartalet1 januari – 31 mars 2023• Intäkterna uppgick till 25,6 MSEK (22,6)• Rörelseresultatet uppgick till -1,2 MSEK (2,7)• Resultat före skatt uppgick till -1,3 MSEK (3,0)• Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,02)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till 1,8 MSEK (9,6)• Orderingången uppgick till 59,7 MSEK (7,0)• Vid utgången av perioden uppgick orderstocken [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

By |2022-04-29T06:00:00+00:00April 29th, 2022|

Första kvartalet1 januari - 31 mars 2022Intäkterna uppgick till 22,6 MSEK (8,3)Rörelseresultatet uppgick till 2,7 MSEK (-5,5)Resultat före skatt uppgick till 3,0 MSEK (-4,3)Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,05)Kassaflöde efter investeringar uppgick till 9,6 MSEK (-5,8)Orderingången uppgick till 7,0 MSEK (11,9)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 50,6 MSEK (32,0)Kommentar från VDPositivt resultat [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

By |2021-04-30T06:05:00+00:00April 30th, 2021|

Första kvartalet1 januari - 31 marsIntäkterna uppgick till 8,3 MSEK (19,6)Rörelseresultatet uppgick till -5,5 MSEK (-0,9)Resultat före skatt uppgick till -4,3 MSEK (1,8)Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,01)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -5,8 MSEK (-20,1)Orderingången uppgick till 11,9 MSEK (2,1)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 32,0 MSEK (34,5)Kommentar från KoncernchefenStabil inledning på 2021 [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

By |2020-04-27T22:01:22+00:00April 27th, 2020|

Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2020Intäkterna uppgick till 19,6 MSEK (28,8)Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (3,2)Resultat före skatt uppgick till 1,8 MSEK (1,4)Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,02)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -20,1 MSEK (3,5)Orderingången uppgick till 2,1 MSEK (8,1)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 34,5 MSEK (82,3)Styrelsen har beslutat [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

By |2019-04-17T06:00:00+00:00April 17th, 2019|

Obducat når positivt resultat för första kvartaletFörsta kvartalet 1 januari - 31 mars 2019   Intäkterna uppgick till 28,6 MSEK (7,5)Rörelseresultatet uppgick till 2,8 MSEK (-9,3)Resultat före skatt uppgick till 1,1 MSEK (-8,1)Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,16)Kassaflöde efter investeringar uppgick till 3,0 MSEK (-6,2)Orderingången uppgick till 8,1 MSEK (12,9)Vid utgången av perioden uppgick [...]

Obducat offentliggör delårsrapport samt emissionsutfall

By |2018-05-22T06:15:00+00:00May 22nd, 2018|

Obducat AB (publ)Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2018  Intäkterna uppgick till 7,5 MSEK (3,8)Rörelseresultatet uppgick till -9,3 MSEK (-13,0)Resultat före skatt uppgick till -8,1 MSEK (-13,2)Resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,28)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,2 MSEK (-10,1)Företrädesemissionen tillför bolaget 14,2 MSEKOrderingången uppgick till 12,9 [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 Januari – 31 Mars 2017

By |2017-04-28T17:06:31+00:00April 28th, 2017|

Första kvartalet 1 januari - 31 Mars 2017 *   Intäkterna uppgick till 8,1 MSEK (19,8) *   Rörelseresultatet uppgick till -10,1 MSEK (-5,9) *   Resultat före skatt uppgick till -10,2 MSEK (-6,1) *   Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK (-0,27) *   Kassaflöde efter investeringar uppgick till -10,1 MSEK (-37,6) * [...]

Obducat: DELÅRSRAPPORT_Obducat AB (publ) Januari – Mars 2016

By |2016-04-29T03:21:12+00:00April 29th, 2016|

(För fullständig Delårsrapport se bifogad fil) TREDUBBLAD OMSÄTTNING EFTER FÖRVÄRV Första kvartalet * Periodens omsättning uppgick till 19,8 (6,2) MSEK * Bruttomarginalen uppgick till 29 (66) % * Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,4) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,27 (-0,15) SEK * Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -37,6 (-2,8) [...]

Obducat: DELÅRSRAPPORT Obducat AB (publ) Januari – Mars 2015

By |2015-04-28T06:00:25+00:00April 28th, 2015|

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil) Första kvartalet * Periodens omsättning uppgick till 6,2 (5,8) MSEK * Bruttomarginalen uppgick till 66 (66) % * Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,4 (-2,8) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,15) SEK * Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -2,8 (0,7) MSEK * Orderingången uppgick [...]

Go to Top