Obducat erhåller order värd 14,5 miljoner SEK avseende ett SINDRE® 400 Integra NIL-system från kund i Asien

By |2023-01-31T07:30:00+00:00January 31st, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende leverans av ett SINDRE 400 Integra NIL-system från en kund i Asien. Ordervärdet uppgår till cirka 14,5 miljoner SEK. SINDRE 400 Integra systemet är konfigurerat med de senaste teknologierna Obducat har presenterat inklusive integrerad [...]

Obducat receives order for a SINDRE® 400 Integra NIL-system from a customer in Asia valued at 14.5 million SEK

By |2023-01-31T07:30:00+00:00January 31st, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB, a leading supplier of lithography solutions based on nanoimprint lithography (NIL), has received an order for the supply of a SINDRE 400 High Volume Manufacturing NIL-system from an Asian customer. The order value amounts to approx. 14.5 million SEK. The SINDRE 400 Integra system is configured with the [...]

Obducat receives order for an EITRE® 6 NIL-system from a customer in Asia

By |2023-01-24T07:30:00+00:00January 24th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB, a leading supplier of lithography solutions based on nanoimprint lithography (NIL), has received an order for the supply of an EITRE 6 NIL-system from an Asian customer. The order value amounts to approx. 4.5 million SEK. The EITRE 6 system will be installed in the customer’s cleanroom facilities. [...]

Obducat erhåller order avseende ett EITRE® 6 NIL-system från kund i Asien

By |2023-01-24T07:30:00+00:00January 24th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 6 NIL-system från en kund i Asien. Ordervärdet uppgår till cirka 4,5 miljoner SEK. EITRE 6 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. Ytterligare information kan inte avslöjas vid denna tidpunkt. EITRE [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

By |2022-10-28T20:30:00+00:00October 28th, 2022|

Tredje kvartalet1 juli – 30 september 2022• Intäkterna uppgick till 8,7 MSEK (6,1)• Rörelseresultatet uppgick till -5,3 MSEK (-6,8)• Resultat före skatt uppgick till -4,1 MSEK (-6,6)• Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,08)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -1,7 MSEK (-0,9)• Orderingången uppgick till 25,1 MSEK (9,1)Delårsperioden1 januari – 30 september 2022• Intäkterna [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 7,4 MSEK från en existerande kund inom MEMS industrin

By |2022-10-26T07:57:41+00:00October 26th, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande världsledande kund aktiv inom tillverkning av MEMS komponenter, avseende ett fullt automatiserat Microcluster process system. Ordervärdet uppgår till cirka 7,4 miljoner SEK.Det fullt automatiserade Microcluster systemet kommer att användas vid tillverkningen av olika typer [...]

Obducat receives order valued at 7.4 million SEK from an existing customer in the MEMS industry

By |2022-10-26T06:30:00+00:00October 26th, 2022|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from an existing world-leading customer active in manufacturing of MEMS components, for the supply of a fully automated Microcluster Processing Tool. The order value amounts to approx. 7.4 million SEK. The fully automated Microcluster tool [...]

Obducat receives order valued at 3 million SEK from an existing customer in Europe

By |2022-09-29T06:30:00+00:00September 29th, 2022|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received a purchase order from an existing customer in Europe, for the supply of a QS wet processing tool. The order value amounts to approx. 3 million SEK.The customer is engaged in manufacturing of Photonic components. The QS [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om ca 3 MSEK från en existerande kund i Europa

By |2022-09-29T06:30:00+00:00September 29th, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande kund i Europa, för leverans av ett QS våt process system. Ordervärdet uppgår till cirka 3 miljoner SEK.Kunden är aktiv inom tillverkning av fotoniska komponenter. QS systemet kommer att konfigureras för att utföra våtkemiska [...]

Obducat erhåller order avseende ett EITRE® 6 NIL-system från kund i Asien

By |2022-09-27T06:30:00+00:00September 27th, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 6 NIL-system från ett asiatiskt företag som tillverkar halvledare komponenter. Ordervärdet uppgår till cirka 2,8 miljoner SEK.EITRE 6 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. Ytterligare information kan inte avslöjas vid denna [...]

Go to Top