Obducat erhåller en order till ett värde om 5,7 MSEK från en europeisk kund

By |2023-08-22T06:30:00+00:00August 22nd, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en redan befintlig europeisk kund, avseende ett fullt automatiserat MicroCluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 5,7 miljoner SEK. MicroCluster systemet är konfigurerat för att utföra resistbeläggning. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.Systemet är planerat att [...]

Obducat receives order valued at 5.7 million SEK from a European customer

By |2023-08-22T06:30:00+00:00August 22nd, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from a pre-existing European customer, for the supply of a fully automated MicroCluster system. The order value amounts to approx. 5.7 million SEK. The MicroCluster system is configured to perform resist coating processes. Further information [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 9,4 MSEK från en europeisk kund

By |2023-08-15T06:30:00+00:00August 15th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en europeisk kund, avseende ett full automatiserat MicroCluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 9,4 miljoner SEK. MicroCluster systemet är konfigurerat för att utföra våtkemiprocesser på substrat som används för att tillverka halvledarlasrar. Ytterligare information kan inte [...]

Obducat receives order valued at 9.4 million SEK from a European customer

By |2023-08-15T06:30:00+00:00August 15th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from a European customer, for the supply of a fully automated MicroCluster system. The order value amounts to approx. 9.4 million SEK. The MicroCluster system is configured to perform wet chemical processes on substrates used [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 5,3 MSEK från en europeisk kund

By |2023-08-08T06:30:00+00:00August 8th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en europeisk kund, avseende ett fullt automatiserat MicroCluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 5,3 miljoner SEK. MicroCluster systemet är konfigurerat för att utföra rengöringsprocesser på kiselkarbidsubstrat. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.Systemet är planerat att [...]

Obducat receives order valued at 5.3 million SEK from a European customer

By |2023-08-08T06:30:00+00:00August 8th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from a European customer, for the supply of a fully automated MicroCluster system. The order value amounts to approx. 5.3 million SEK. The MicroCluster system is configured to perform cleaning processes for SiC substrates. Further [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

By |2023-07-21T06:00:00+00:00July 21st, 2023|

Andra kvartalet1 april – 30 juni 2023• Intäkterna uppgick till 12,5 MSEK (10,9)• Rörelseresultatet uppgick till -5,4 MSEK (-5,4)• Resultat före skatt uppgick till -3,0 MSEK (-3,4)• Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -12,9 MSEK (-10,7)• Orderingången uppgick till 13,2 MSEK (36,0)Delårsperioden1 januari – 30 juni 2023• Intäkterna [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 7,7 MSEK från en europeisk kund

By |2023-06-21T06:30:00+00:00June 21st, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en europeisk kund, avseende ett full automatiserat MicroCluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 7,7 miljoner SEK. MicroCluster systemet är konfigurerat för att utföra rengöringsprocesser. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande. Systemet är planerat att levereras under [...]

Obducat receives order valued at 7.7 million SEK from a European customer

By |2023-06-21T06:30:00+00:00June 21st, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from a European customer, for the supply of a fully automated MicroCluster system. The order value amounts to approx. 7.7 million SEK. The MicroCluster system is configured to perform cleaning processes. Further information cannot be [...]

Årsstämma i Obducat

By |2023-06-02T15:00:00+00:00June 2nd, 2023|

Årsstämma i Obducat AB (publ) hölls den 2 juni 2023.Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2022 balanseras i ny räkning.I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå [...]

Go to Top