OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2022

By |2023-03-31T20:15:00+00:00March 31st, 2023|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com. Årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Styrelsen vill förtydliga, i enlighet med noteringsavtalet med NGM, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022 finns upplysningar av särskild betydelse.I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen:” Mot [...]

Nytt antal aktier och röster i Obducat

By |2023-03-31T06:30:00+00:00March 31st, 2023|

Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats på grund av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO15B. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna har antalet stamaktier av serie B i bolaget ökat med 7 870 691.Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 160 155 062 aktier i bolaget, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, [...]

Obducat receives order valued at 4.9 million SEK from an existing European customer

By |2023-03-30T11:00:00+00:00March 30th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from an existing European customer, for the supply of a fully automated Microcluster system. The order value amounts to approx. 4.9 million SEK. The fully automated Microcluster system will be used in SiC processing. Further [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 4,9 MSEK från en existerande europeisk kund

By |2023-03-30T11:00:00+00:00March 30th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande europeisk kund, avseende ett fullt automatiserat Microcluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 4,9 miljoner SEK. Det fullt automatiserade Microcluster systemet kommer att användas vid processning av kiselkarbidsubstrat. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.Systemet [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 2 MSEK från en asiatisk kund

By |2023-03-21T07:30:00+00:00March 21st, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en asiatisk kund, avseende två QS resist process system. Ordervärdet uppgår till cirka 2 miljoner SEK. QS systemen är konfigurerade för resistbeläggning samt resistframkallning. Systemen kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter där de kommer att användas [...]

Obducat receives order valued at 2 million SEK from an Asian customer

By |2023-03-21T07:30:00+00:00March 21st, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from an Asian customer, for the supply of two QS resist processing systems. The order value amounts to approx. 2 million SEK. The QS systems are configured for resist coating and resist development. The systems [...]

Obducat erhåller order avseende ett EITRE® 3 NIL-system från kund i Asien

By |2023-03-16T07:30:00+00:00March 16th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 3 NIL-system från en kund i Asien. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljon SEK. EITRE 3 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. Systemet kommer att användas för FoU-arbete inom utveckling av [...]

Obducat receives order for an EITRE® 3 NIL-system from an Asian customer

By |2023-03-16T07:30:00+00:00March 16th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB, a leading supplier of lithography solutions based on nanoimprint lithography (NIL), has received an order for the supply of an EITRE 3 NIL-system from an Asian customer. The order value amounts to approx. 1 million SEK. The EITRE 3 system will be installed in the customer’s cleanroom facilities. [...]

Obducat tillförs cirka 6,2 MSEK via utnyttjande av teckningsoptioner

By |2023-03-14T16:10:00+00:00March 14th, 2023|

Den 9 mars 2023 avslutades nyttjandeperioden för Obducats teckningsoptioner av serie TO15B. Totalt har 7 870 691 teckningsoptioner utnyttjats för teckning av lika många stamaktier av serie B i Obducat. Därmed har cirka 92,6% av utestående teckningsoptioner utnyttjats för teckning av nya aktier. Teckningskursen uppgick till 0,79 SEK per aktie, vilket innebär att Obducat tillförs cirka 6,2 [...]

Obducat erhåller order avseende ett EITRE® 3 NIL-system från kund i Europa

By |2023-03-08T07:30:00+00:00March 8th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 3 NIL-system från en kund i Europa. Ordervärdet uppgår till cirka 1,2 miljoner SEK. EITRE 3 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. Systemet är ämnat för FoU arbete inom utveckling av [...]

Go to Top