Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

By |2023-07-21T06:00:00+00:00July 21st, 2023|

Andra kvartalet1 april – 30 juni 2023• Intäkterna uppgick till 12,5 MSEK (10,9)• Rörelseresultatet uppgick till -5,4 MSEK (-5,4)• Resultat före skatt uppgick till -3,0 MSEK (-3,4)• Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -12,9 MSEK (-10,7)• Orderingången uppgick till 13,2 MSEK (36,0)Delårsperioden1 januari – 30 juni 2023• Intäkterna [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

By |2022-07-22T06:00:00+00:00July 22nd, 2022|

Andra kvartalet1 april - 30 juni 2022Intäkterna uppgick till 10,9 MSEK (4,7)Rörelseresultatet uppgick till -5,4 MSEK (-7,0)Resultat före skatt uppgick till -3,4 MSEK (-7,9)Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,08)Kassaflöde efter investeringar uppgick till  -10,7 MSEK (-8,0)Orderingången uppgick till 36,0 MSEK (21,3)Delårsperioden1 januari - 30 juni 2022Intäkterna uppgick till 33,6 MSEK (12,9)Rörelseresultatet uppgick till [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

By |2021-07-23T06:00:00+00:00July 23rd, 2021|

Andra kvartalet1 april - 30 juni 2021Intäkterna uppgick till 4,7 MSEK (9,3)Rörelseresultatet uppgick till -7,0 MSEK (-7,4)Resultat före skatt uppgick till -7,8 MSEK (-10,8)Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,10)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -8,0 MSEK (0,6)Orderingången uppgick till 21,3 MSEK (11,2) Delårsperioden1 januari - 30 juni 2021Intäkterna uppgick till 12,9 MSEK (28,9)Rörelseresultatet uppgick till [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

By |2020-07-24T06:00:00+00:00July 24th, 2020|

Andra kvartalet1 april - 30 juni 2020Intäkterna uppgick till 9,3 MSEK (10,3)Rörelseresultatet uppgick till -7,4 MSEK (-9,1)Resultat före skatt uppgick till -10,8 MSEK (-8,9)Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,09) Kassaflöde efter investeringar uppgick till  0,6 MSEK (-6,2)Orderingången uppgick till 11,2 MSEK (6,1) Delårsperioden1 januari - 30 juni 2020Intäkterna uppgick till 28,9 MSEK (39,1)Rörelseresultatet uppgick till [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

By |2019-07-19T06:00:00+00:00July 19th, 2019|

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2019Intäkterna uppgick till 10,0 MSEK (9,7)Rörelseresultatet uppgick till -9,3 MSEK (-9,7)Resultat före skatt uppgick till -9,0 MSEK (-9,5)Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,15)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,2 MSEK (-13,5)Orderingången uppgick till 6,1 MSEK (21,2)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 80,1 MSEK (46,9)Delårsperioden 1 januari [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

By |2018-07-20T06:00:00+00:00July 20th, 2018|

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2018  Intäkterna uppgick till 9,7 MSEK (2,7)Rörelseresultatet uppgick till -9,7 MSEK (-14,6)Resultat före skatt uppgick till -9,5 MSEK (-14,7)Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,31)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -13,5 MSEK (-15,9)Orderingången uppgick till 21,2 MSEK (11,4)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 46,9 MSEK (31,3)Delårsperioden 1 [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

By |2017-07-21T06:30:00+00:00July 21st, 2017|

Andra kvartalet 1 mars - 30 juni 2017 * Intäkterna uppgick till 5,7 MSEK (20,2) * Rörelseresultatet uppgick till -13,7 MSEK (-7,8) * Resultat före skatt uppgick till -13,8 MSEK (-8,4) * Resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,23) * Kassaflöde efter investeringar uppgick till -15,9 MSEK (1,8) * Orderingången uppgick till 11,4 MSEK [...]

Obducat: DELÅRSRAPPORT Obducat AB (publ) Januari – Juni 2016

By |2016-07-22T06:00:23+00:00July 22nd, 2016|

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil.) Andra kvartalet * * Periodens omsättning uppgick till 20,2 (8,9) MSEK * Bruttomarginalen uppgick till 31 (81) % * Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,9 (-0,6) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,03) SEK * Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 1,8 (0,9) MSEK * Orderingången [...]

Obducat: DELÅRSRAPPORT Obducat AB (publ) Januari – Juni 2015

By |2015-07-21T06:30:23+00:00July 21st, 2015|

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil) Andra kvartalet * Periodens omsättning uppgick till 8,9 (12,0) MSEK * Bruttomarginalen uppgick till 81 (72) % * Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,6 (0,1) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,03 (0,00) SEK * Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 0,9 (-8,8) MSEK * Orderingången uppgick [...]

Obducat: DELÅRSRAPPORT Obducat AB (publ) Januari – Juni 2014

By |2014-07-18T06:30:40+00:00July 18th, 2014|

Positivt resultat för andra kvartalet Andra kvartalet * Periodens omsättning uppgick till 12,0 (6,6) MSEK * Bruttomarginalen uppgick till 72 (57) % * Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,1 (-2,9) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,15) SEK * Lyckad nyemission har tillfört bolaget 20,6 MEK * Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick [...]

Go to Top