Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

By |2019-04-17T06:00:00+00:00April 17th, 2019|

Obducat når positivt resultat för första kvartaletFörsta kvartalet 1 januari - 31 mars 2019   Intäkterna uppgick till 28,6 MSEK (7,5)Rörelseresultatet uppgick till 2,8 MSEK (-9,3)Resultat före skatt uppgick till 1,1 MSEK (-8,1)Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,16)Kassaflöde efter investeringar uppgick till 3,0 MSEK (-6,2)Orderingången uppgick till 8,1 MSEK (12,9)Vid utgången av perioden uppgick [...]

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2018 SAMT LÄMNAR RESULTAT PROGONS FÖR HELÅRET 2019

By |2019-04-05T14:45:00+00:00April 5th, 2019|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2018. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com.Årsredovisningen för 2018 innehåller information om att bolagets förväntas uppnå ett positivt resultat för helåret 2019, vilket baseras på bolagets orderstock och positiva syn på marknadsförutsättningarna. För mer information, se sida 4 i årsredovisningen.Denna information [...]

Obducat AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

By |2019-02-15T07:05:00+00:00February 15th, 2019|

Fortsatt stark orderingång i fjärde kvartalet - totalt ca 100 MSEK i orderingång för 2018Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2018   Intäkterna uppgick till 4,2 MSEK (15,4) Rörelseresultatet uppgick till -12,5 MSEK (-6,5) Resultat före skatt uppgick till -13,1 MSEK (-6,6)Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,14)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -2,5 MSEK (-6,0)Orderingången uppgick [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

By |2018-10-26T06:00:00+00:00October 26th, 2018|

Kraftig ökning av orderingången under tredje kvartalet, vilken uppgick till 40,6 MSEKTredje kvartalet 1 juli - 30 september 2018   Intäkterna uppgick till 7,8 MSEK (4,5)Rörelseresultatet uppgick till -9,9 MSEK (-16,7)Resultat före skatt uppgick till -11,5 MSEK (-15,4)Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,32)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -9,0 MSEK (-11,2)Orderingången uppgick till 40,6 MSEK [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

By |2018-07-20T06:00:00+00:00July 20th, 2018|

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2018  Intäkterna uppgick till 9,7 MSEK (2,7)Rörelseresultatet uppgick till -9,7 MSEK (-14,6)Resultat före skatt uppgick till -9,5 MSEK (-14,7)Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,31)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -13,5 MSEK (-15,9)Orderingången uppgick till 21,2 MSEK (11,4)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 46,9 MSEK (31,3)Delårsperioden 1 [...]

Obducat offentliggör delårsrapport samt emissionsutfall

By |2018-05-22T06:15:00+00:00May 22nd, 2018|

Obducat AB (publ)Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2018  Intäkterna uppgick till 7,5 MSEK (3,8)Rörelseresultatet uppgick till -9,3 MSEK (-13,0)Resultat före skatt uppgick till -8,1 MSEK (-13,2)Resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,28)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,2 MSEK (-10,1)Företrädesemissionen tillför bolaget 14,2 MSEKOrderingången uppgick till 12,9 [...]

OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2017 SAMT UPPDATERING AVSEENDE ORDERSTOCKEN

By |2018-04-27T21:56:00+00:00April 27th, 2018|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2017. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com.Årsredovisningen för 2017 innehåller uppdaterade uppgifter om orderstocken som, vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande, uppgår till cirka 35 MSEK.Styrelsen vill förtydliga att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 finns en upplysning av särskild betydelse:Upplysning av särskild [...]

Obducat AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari – 31 december 2017

By |2018-02-16T07:00:00+00:00February 16th, 2018|

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2017    Intäkterna uppgick till 9,4 MSEK (12,4)  Rörelseresultatet uppgick till -9,2 MSEK (-12,6)  Resultat före skatt uppgick till -9,3 MSEK (-12,8)  Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,44)  Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,0 MSEK (-4,4)  Orderingången uppgick till 10,3 MSEK (5,8)  Vid utgången av perioden [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

By |2017-10-27T06:40:00+00:00October 27th, 2017|

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2017  Intäkterna uppgick till 8,9 MSEK (9,5)Rörelseresultatet uppgick till -14,9 MSEK (-12,2)Resultat före skatt uppgick till -13,6 MSEK (-12,3)Resultat per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,40)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -11,2 MSEK (1,5)Orderingången uppgick till 3,3 MSEK (19,7)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 11,9 MSEK (24,2)Delårsperioden 1 [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

By |2017-07-21T06:30:00+00:00July 21st, 2017|

Andra kvartalet 1 mars - 30 juni 2017 * Intäkterna uppgick till 5,7 MSEK (20,2) * Rörelseresultatet uppgick till -13,7 MSEK (-7,8) * Resultat före skatt uppgick till -13,8 MSEK (-8,4) * Resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,23) * Kassaflöde efter investeringar uppgick till -15,9 MSEK (1,8) * Orderingången uppgick till 11,4 MSEK [...]

Go to Top