Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

By |2023-11-03T07:30:00+00:00November 3rd, 2023|

Tredje kvartalet1 juli – 30 september 2023• Intäkterna uppgick till 25,6 MSEK (8,7)• Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (-5,3)• Resultat före skatt uppgick till 2,4 MSEK (-4,1)• Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,03)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till 0,0 MSEK (-1,7)• Orderingången uppgick till 34,5 MSEK (25,1)Delårsperioden1 januari – 30 september 2023• Intäkterna [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

By |2022-10-28T20:30:00+00:00October 28th, 2022|

Tredje kvartalet1 juli – 30 september 2022• Intäkterna uppgick till 8,7 MSEK (6,1)• Rörelseresultatet uppgick till -5,3 MSEK (-6,8)• Resultat före skatt uppgick till -4,1 MSEK (-6,6)• Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,08)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -1,7 MSEK (-0,9)• Orderingången uppgick till 25,1 MSEK (9,1)Delårsperioden1 januari – 30 september 2022• Intäkterna [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

By |2021-10-29T15:40:00+00:00October 29th, 2021|

Tredje kvartalet1 juli - 30 september 2021Intäkterna uppgick till 6,1 MSEK (8,8)Rörelseresultatet uppgick till -6,8 MSEK (-5,0)Resultat före skatt uppgick till -6,6 MSEK (-5,5)Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,07)Kassaflöde efter investeringar uppgick till  -0,9 MSEK (-0,9)Orderingången uppgick till 9,1 MSEK (9,8)Delårsperioden1 januari - 30 september 2021Intäkterna uppgick till 19,0 MSEK (37,7)Rörelseresultatet uppgick till [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

By |2020-10-30T07:00:00+00:00October 30th, 2020|

Tredje kvartalet1 juli - 30 september 2020Intäkterna uppgick till 8,8 MSEK (28,0)Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK (3,8)Resultat före skatt uppgick till -5,5 MSEK (3,9)Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (0,00)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -0,9 MSEK (-0,8)Orderingången uppgick till 9,8 MSEK (5,0) Delårsperioden1 januari - 30 september 2020Intäkterna uppgick till 37,7 MSEK (67,1)Rörelseresultatet uppgick till [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

By |2019-10-25T06:10:00+00:00October 25th, 2019|

Positivt resultat för tredje kvartaletTredje kvartalet 1 juli - 30 september 2019Intäkterna uppgick till 27,6 MSEK (7,8)Rörelseresultatet uppgick till 3,3 MSEK (-9,9)Resultat före skatt uppgick till 3,5 MSEK (-11,5)Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,14)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -0,6 MSEK (-9,0)Orderingången uppgick till 5,0 MSEK (40,6)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 43,6 [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

By |2018-10-26T06:00:00+00:00October 26th, 2018|

Kraftig ökning av orderingången under tredje kvartalet, vilken uppgick till 40,6 MSEKTredje kvartalet 1 juli - 30 september 2018   Intäkterna uppgick till 7,8 MSEK (4,5)Rörelseresultatet uppgick till -9,9 MSEK (-16,7)Resultat före skatt uppgick till -11,5 MSEK (-15,4)Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,32)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -9,0 MSEK (-11,2)Orderingången uppgick till 40,6 MSEK [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

By |2017-10-27T06:40:00+00:00October 27th, 2017|

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2017  Intäkterna uppgick till 8,9 MSEK (9,5)Rörelseresultatet uppgick till -14,9 MSEK (-12,2)Resultat före skatt uppgick till -13,6 MSEK (-12,3)Resultat per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,40)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -11,2 MSEK (1,5)Orderingången uppgick till 3,3 MSEK (19,7)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 11,9 MSEK (24,2)Delårsperioden 1 [...]

Obducat: Obducat AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari – 30 September 2016

By |2016-10-28T14:10:35+00:00October 28th, 2016|

Tredje kvartalet 1 Juli – 30 September 2016 * * Intäkterna uppgick till 9,5 MSEK (4,1) * Rörelseresultatet uppgick till -12,2 MSEK (-4,6) * Resultat före skatt uppgick till -12,3 MSEK (-4,6) * Resultat per aktie uppgick till -0,40 SEK (-0,21) * Kassaflöde efter investeringar uppgick till 1,5 MSEK (-0,5) * Orderingången uppgick till 19,7 [...]

Obducat: DELÅRSRAPPORT Obducat AB (publ) Januari – September 2015

By |2015-11-17T16:46:04+00:00November 17th, 2015|

(För fullständig Delårsrapport se bifogad fil) Obducat förvärvar det tyska bolaget Solar-semi och beslutar om riktade nyemissioner av aktier och konvertibler Tredje kvartalet * Periodens omsättning uppgick till 4,1 (8,3) MSEK * Bruttomarginalen uppgick till 77 (65) % * Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,6 (0,9) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,21 [...]

Obducat: DELÅRSRAPPORT Obducat AB (publ) Januari – September 2014

By |2014-10-31T07:30:10+00:00October 31st, 2014|

Tredje kvartalet * Periodens omsättning uppgick till 8,3 (6,8) MSEK * Bruttomarginalen uppgick till 65 (65) %Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-2,0) MSEK * Periodens resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,11) SEK * Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -9,3 (-2,3) MSEK * Orderingången uppgick till 0,5 (1,3) MSEK   Januari - [...]

Go to Top