Obducat AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

By |2024-02-16T07:30:00+00:00February 16th, 2024|

Fjärde kvartalet1 oktober – 31 december 2023• Intäkterna uppgick till 29,4 MSEK (16,3)• Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (-2,8)• Resultat före skatt uppgick till 2,7 MSEK (-1,3)• Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,01)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,7 MSEK (-6,7)• Orderingången uppgick till 10,1 MSEK (10,5)Helåret1 januari – 31 december 2023• Intäkterna [...]

Obducat AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

By |2023-02-17T07:10:00+00:00February 17th, 2023|

• Obducat prognosticerar en omsättning överstigande 100 MSEK för 2023 samt ett positivt resultat.Fjärde kvartalet1 oktober – 31 december 2022• Intäkterna uppgick till 16,3 MSEK (13,1)• Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK (-3,3)• Resultat före skatt uppgick till -1,3 MSEK (-3,6)• Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,05)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,7 MSEK [...]

Obducat AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

By |2022-02-18T07:00:00+00:00February 18th, 2022|

Fjärde kvartalet1 oktober - 31 december 2021Intäkterna uppgick till 13,1 MSEK (16,5)Rörelseresultatet uppgick till -3,3 MSEK (-0,7)Resultat före skatt uppgick till -3,6 MSEK (-3,6)Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,05)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,9 MSEK (-3,4)Orderingången uppgick till 22,0 MSEK (1,5)Helåret1 januari - 31 december 2021Intäkterna uppgick till 32,1 MSEK (54,2)Rörelseresultatet uppgick till -22,5MSEK [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 december 2020

By |2021-02-19T07:00:00+00:00February 19th, 2021|

Fjärde kvartalet1 oktober - 31 december 2020Intäkterna uppgick till 16,5 MSEK (8,1)Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-10,5)Resultat före skatt uppgick till -3,7 MSEK (-12,8)Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,15)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,4 MSEK (-7,5)Orderingången uppgick till 1,5 MSEK (12,3)Delårsperioden1 januari - 31 december 2020Intäkterna uppgick till 54,2 MSEK (75,3)Rörelseresultatet uppgick till -14,1 [...]

Obducat AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

By |2020-02-14T07:00:00+00:00February 14th, 2020|

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2019Intäkterna uppgick till 9,0 MSEK (4,4)Rörelseresultatet uppgick till -9,6 MSEK (-12,1)Resultat före skatt uppgick till -11,9 MSEK (-12,8)Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,15)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -9,5 MSEK (-2,5)Orderingången uppgick till 12,3 MSEK (24,2)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 48,4 MSEK (101,2)Byte av redovisningsprincip [...]

Obducat AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

By |2019-02-15T07:05:00+00:00February 15th, 2019|

Fortsatt stark orderingång i fjärde kvartalet - totalt ca 100 MSEK i orderingång för 2018Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2018   Intäkterna uppgick till 4,2 MSEK (15,4) Rörelseresultatet uppgick till -12,5 MSEK (-6,5) Resultat före skatt uppgick till -13,1 MSEK (-6,6)Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,14)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -2,5 MSEK (-6,0)Orderingången uppgick [...]

Obducat AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari – 31 december 2017

By |2018-02-16T07:00:00+00:00February 16th, 2018|

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2017    Intäkterna uppgick till 9,4 MSEK (12,4)  Rörelseresultatet uppgick till -9,2 MSEK (-12,6)  Resultat före skatt uppgick till -9,3 MSEK (-12,8)  Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,44)  Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,0 MSEK (-4,4)  Orderingången uppgick till 10,3 MSEK (5,8)  Vid utgången av perioden [...]

Obducat AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 Januari – 31 December 2016

By |2017-02-17T07:00:00+00:00February 17th, 2017|

Fjärde kvartalet 1 Oktober - 31 December 2016 *Intäkterna uppgick till 12,4 MSEK (8,7) Rörelseresultatet uppgick till -12,6 MSEK (-5,3)Resultat före skatt uppgick till -12,8 MSEK (-5,6)Resultat per aktie uppgick till -0,44 SEK (-0,23)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -12,1 MSEK (-25,7)Orderingången uppgick till 5,8 MSEK (4,8)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 18,4 MSEK (35,2)Företrädesemission tillför [...]

Obducat: DELÅRSRAPPORT Obducat AB (publ) Januari – December 2015

By |2016-02-12T07:30:20+00:00February 12th, 2016|

Förvärv av det tyska bolaget Solar-semi GmbH och riktade nyemissioner av aktier och konvertibler Fjärde kvartalet * Periodens omsättning uppgick till 8,7* (5,1) MSEK * Bruttomarginalen uppgick till 42* (66) % * Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,2 (-3,5) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,15) SEK * Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten [...]

Obducat: DELÅRSRAPPORT Obducat AB (publ) Januari – December 2014

By |2015-02-12T07:30:22+00:00February 12th, 2015|

Ökad omsättning och förbättrat resultat för helåret Fjärde kvartalet * Periodens omsättning uppgick till 5,1 (6,5) MSEK * Bruttomarginalen uppgick till 66 (60) % * Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,5 (-3,0) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,16) SEK * Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 3,4 (0,5) MSEK * Orderingången [...]

Go to Top