Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

By |2020-04-27T22:01:22+00:00April 27th, 2020|

Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2020Intäkterna uppgick till 19,6 MSEK (28,8)Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (3,2)Resultat före skatt uppgick till 1,8 MSEK (1,4)Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,02)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -20,1 MSEK (3,5)Orderingången uppgick till 2,1 MSEK (8,1)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 34,5 MSEK (82,3)Styrelsen har beslutat [...]

Obducat AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

By |2020-02-14T07:00:00+00:00February 14th, 2020|

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2019Intäkterna uppgick till 9,0 MSEK (4,4)Rörelseresultatet uppgick till -9,6 MSEK (-12,1)Resultat före skatt uppgick till -11,9 MSEK (-12,8)Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,15)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -9,5 MSEK (-2,5)Orderingången uppgick till 12,3 MSEK (24,2)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 48,4 MSEK (101,2)Byte av redovisningsprincip [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

By |2019-10-25T06:10:00+00:00October 25th, 2019|

Positivt resultat för tredje kvartaletTredje kvartalet 1 juli - 30 september 2019Intäkterna uppgick till 27,6 MSEK (7,8)Rörelseresultatet uppgick till 3,3 MSEK (-9,9)Resultat före skatt uppgick till 3,5 MSEK (-11,5)Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,14)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -0,6 MSEK (-9,0)Orderingången uppgick till 5,0 MSEK (40,6)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 43,6 [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

By |2019-07-19T06:00:00+00:00July 19th, 2019|

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2019Intäkterna uppgick till 10,0 MSEK (9,7)Rörelseresultatet uppgick till -9,3 MSEK (-9,7)Resultat före skatt uppgick till -9,0 MSEK (-9,5)Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,15)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,2 MSEK (-13,5)Orderingången uppgick till 6,1 MSEK (21,2)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 80,1 MSEK (46,9)Delårsperioden 1 januari [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

By |2019-04-17T06:00:00+00:00April 17th, 2019|

Obducat når positivt resultat för första kvartaletFörsta kvartalet 1 januari - 31 mars 2019   Intäkterna uppgick till 28,6 MSEK (7,5)Rörelseresultatet uppgick till 2,8 MSEK (-9,3)Resultat före skatt uppgick till 1,1 MSEK (-8,1)Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,16)Kassaflöde efter investeringar uppgick till 3,0 MSEK (-6,2)Orderingången uppgick till 8,1 MSEK (12,9)Vid utgången av perioden uppgick [...]

Obducat AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

By |2019-02-15T07:05:00+00:00February 15th, 2019|

Fortsatt stark orderingång i fjärde kvartalet - totalt ca 100 MSEK i orderingång för 2018Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2018   Intäkterna uppgick till 4,2 MSEK (15,4) Rörelseresultatet uppgick till -12,5 MSEK (-6,5) Resultat före skatt uppgick till -13,1 MSEK (-6,6)Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,14)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -2,5 MSEK (-6,0)Orderingången uppgick [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

By |2018-10-26T06:00:00+00:00October 26th, 2018|

Kraftig ökning av orderingången under tredje kvartalet, vilken uppgick till 40,6 MSEKTredje kvartalet 1 juli - 30 september 2018   Intäkterna uppgick till 7,8 MSEK (4,5)Rörelseresultatet uppgick till -9,9 MSEK (-16,7)Resultat före skatt uppgick till -11,5 MSEK (-15,4)Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,32)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -9,0 MSEK (-11,2)Orderingången uppgick till 40,6 MSEK [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

By |2018-07-20T06:00:00+00:00July 20th, 2018|

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2018  Intäkterna uppgick till 9,7 MSEK (2,7)Rörelseresultatet uppgick till -9,7 MSEK (-14,6)Resultat före skatt uppgick till -9,5 MSEK (-14,7)Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,31)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -13,5 MSEK (-15,9)Orderingången uppgick till 21,2 MSEK (11,4)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 46,9 MSEK (31,3)Delårsperioden 1 [...]

Obducat offentliggör delårsrapport samt emissionsutfall

By |2018-05-22T06:15:00+00:00May 22nd, 2018|

Obducat AB (publ)Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2018  Intäkterna uppgick till 7,5 MSEK (3,8)Rörelseresultatet uppgick till -9,3 MSEK (-13,0)Resultat före skatt uppgick till -8,1 MSEK (-13,2)Resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,28)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,2 MSEK (-10,1)Företrädesemissionen tillför bolaget 14,2 MSEKOrderingången uppgick till 12,9 [...]

Obducat AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari – 31 december 2017

By |2018-02-16T07:00:00+00:00February 16th, 2018|

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2017    Intäkterna uppgick till 9,4 MSEK (12,4)  Rörelseresultatet uppgick till -9,2 MSEK (-12,6)  Resultat före skatt uppgick till -9,3 MSEK (-12,8)  Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,44)  Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,0 MSEK (-4,4)  Orderingången uppgick till 10,3 MSEK (5,8)  Vid utgången av perioden [...]

Go to Top