Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

By |2018-10-26T06:00:00+00:00October 26th, 2018|

Kraftig ökning av orderingången under tredje kvartalet, vilken uppgick till 40,6 MSEKTredje kvartalet 1 juli - 30 september 2018   Intäkterna uppgick till 7,8 MSEK (4,5)Rörelseresultatet uppgick till -9,9 MSEK (-16,7)Resultat före skatt uppgick till -11,5 MSEK (-15,4)Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,32)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -9,0 MSEK (-11,2)Orderingången uppgick till 40,6 MSEK [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

By |2018-07-20T06:00:00+00:00July 20th, 2018|

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2018  Intäkterna uppgick till 9,7 MSEK (2,7)Rörelseresultatet uppgick till -9,7 MSEK (-14,6)Resultat före skatt uppgick till -9,5 MSEK (-14,7)Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,31)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -13,5 MSEK (-15,9)Orderingången uppgick till 21,2 MSEK (11,4)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 46,9 MSEK (31,3)Delårsperioden 1 [...]

Obducat offentliggör delårsrapport samt emissionsutfall

By |2018-05-22T06:15:00+00:00May 22nd, 2018|

Obducat AB (publ)Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2018  Intäkterna uppgick till 7,5 MSEK (3,8)Rörelseresultatet uppgick till -9,3 MSEK (-13,0)Resultat före skatt uppgick till -8,1 MSEK (-13,2)Resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,28)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,2 MSEK (-10,1)Företrädesemissionen tillför bolaget 14,2 MSEKOrderingången uppgick till 12,9 [...]

Obducat AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari – 31 december 2017

By |2018-02-16T07:00:00+00:00February 16th, 2018|

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2017    Intäkterna uppgick till 9,4 MSEK (12,4)  Rörelseresultatet uppgick till -9,2 MSEK (-12,6)  Resultat före skatt uppgick till -9,3 MSEK (-12,8)  Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,44)  Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,0 MSEK (-4,4)  Orderingången uppgick till 10,3 MSEK (5,8)  Vid utgången av perioden [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

By |2017-10-27T06:40:00+00:00October 27th, 2017|

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2017  Intäkterna uppgick till 8,9 MSEK (9,5)Rörelseresultatet uppgick till -14,9 MSEK (-12,2)Resultat före skatt uppgick till -13,6 MSEK (-12,3)Resultat per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,40)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -11,2 MSEK (1,5)Orderingången uppgick till 3,3 MSEK (19,7)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 11,9 MSEK (24,2)Delårsperioden 1 [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

By |2017-07-21T06:30:00+00:00July 21st, 2017|

Andra kvartalet 1 mars - 30 juni 2017 * Intäkterna uppgick till 5,7 MSEK (20,2) * Rörelseresultatet uppgick till -13,7 MSEK (-7,8) * Resultat före skatt uppgick till -13,8 MSEK (-8,4) * Resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,23) * Kassaflöde efter investeringar uppgick till -15,9 MSEK (1,8) * Orderingången uppgick till 11,4 MSEK [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 Januari – 31 Mars 2017

By |2017-04-28T17:06:31+00:00April 28th, 2017|

Första kvartalet 1 januari - 31 Mars 2017 *   Intäkterna uppgick till 8,1 MSEK (19,8) *   Rörelseresultatet uppgick till -10,1 MSEK (-5,9) *   Resultat före skatt uppgick till -10,2 MSEK (-6,1) *   Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK (-0,27) *   Kassaflöde efter investeringar uppgick till -10,1 MSEK (-37,6) * [...]

Obducat AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 Januari – 31 December 2016

By |2017-02-17T07:00:00+00:00February 17th, 2017|

Fjärde kvartalet 1 Oktober - 31 December 2016 *Intäkterna uppgick till 12,4 MSEK (8,7) Rörelseresultatet uppgick till -12,6 MSEK (-5,3)Resultat före skatt uppgick till -12,8 MSEK (-5,6)Resultat per aktie uppgick till -0,44 SEK (-0,23)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -12,1 MSEK (-25,7)Orderingången uppgick till 5,8 MSEK (4,8)Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 18,4 MSEK (35,2)Företrädesemission tillför [...]

Obducat: Obducat AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari – 30 September 2016

By |2016-10-28T14:10:35+00:00October 28th, 2016|

Tredje kvartalet 1 Juli – 30 September 2016 * * Intäkterna uppgick till 9,5 MSEK (4,1) * Rörelseresultatet uppgick till -12,2 MSEK (-4,6) * Resultat före skatt uppgick till -12,3 MSEK (-4,6) * Resultat per aktie uppgick till -0,40 SEK (-0,21) * Kassaflöde efter investeringar uppgick till 1,5 MSEK (-0,5) * Orderingången uppgick till 19,7 [...]

Obducat: DELÅRSRAPPORT Obducat AB (publ) Januari – Juni 2016

By |2016-07-22T06:00:23+00:00July 22nd, 2016|

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil.) Andra kvartalet * * Periodens omsättning uppgick till 20,2 (8,9) MSEK * Bruttomarginalen uppgick till 31 (81) % * Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,9 (-0,6) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,03) SEK * Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 1,8 (0,9) MSEK * Orderingången [...]

Go to Top